شعر

وبلاگ اشعار طاهره شریفی نیا

شعر دهقان فداکار

داستان دهقان فداکار

 

بـــود دهــقــانـی به نام ریــزعــــلی

دور بــــود از کاهــلـــی و تــنــبــلی

چون غـــروب سرد  پاییزی رسیـد

ریز علی هم دست از کارش کشیـد

داشت او فانوس لــرزانی به دست

تا دهـــد تاریکی شــب راشــکست

هــر شبانـه از کـنار کـــوه و دشت

از کــنــار راه آهـــن مـی گـــذشـت

نــاگــهان یک شب زکوه آمـد صدا

پیش رفـت آن رادمــرد جــان فــدا

دیــد سنگ از کــوه گردیــده جــدا

سنگهــا مــســـدود کرده ریـــلهــا

اوکــه مــی دانــســت می آید قطار

بــا خودش می آورد صدها سـوار

گفت با خود گر قطـ-ار آید کــنــون

می شود از روی ریــلــش واژگون

با خــودش گـفــتا خدایا زین خطـر

از چه ره، رانـنده را ســازم خـبــر

ریز علی زان ماجــرای هولــنــاک

شــد پــریشان و غـمیــن و بیمناک

ناگـهـان سـوت قطار آمــد بــگــوش

ریز علی میکرد سعی و جنب و جوش

یــادش آمـــد روزهــایــی را که او

بــــا مســافــرهــا نــمــوده گفتـگو

آن مسافــرهــای خــوب و مهربان

کــه بــرایش دست می دادند تکـان

هـر زمان درسینه قلبش می تپـیـد

جـستـجـوی چـاره بـود و می دوید

تــا دهــد جــان مسافــرهـا نـجـات

از بــلای سنـگهــای بـــی ثـبــات

ناگهان بر خاطرش فکری رسیــد

شــد دلــش لــبریز از شورو امید

با وجود ســوز و سرمــای شدیــد

او لــباس خــویش را از تن دریــد

داشت با خود او همیشه چوبدست

پس لباس خویش اطرافــش بـبست

نـفــت فانوسی که سوسو می نمود

ریخت بر روی لباسش هرچه بـود

ساخت او یک مشعلی در شام تار

با شجاعت می دوید سوی قطـــار

دید چون رانـنــده آتــش شعلــه ور

گـفـت پــیــش روی ما باشد خطـر

نــاگهــان او تــرمــز دستی کشــید

ایســتاد بعــد از تکـــانهـــای شدید

آمــدنــد بـیــرون مسافــرها هـمــه

بــا تلاش و با شـتـاب و واهــمـــه

ریز علی دیدند یک مشعل به دست

او برهــنه بـــود با یـک چوبــدست

راه رادیــدنــد کــه مســـدود بـود

ریــل آهـــن از نظــر مفقــود بـود

جملــه دانســتـنـد آن مــرد خــــدا

جانشــان داده نجــات از آن بــلا

آن مسافرها همه بـاخــوش دلــی

می شدند ممنون ز کار ریز علی

ریز علی هرگز فراموشش نشد

غم دگر آنشب هم آغوشش نشد

پــلکهـــای او ز شــادی باز بـود

خواب در چشمش دگر یک رازبود

ریـــز علـــی خواجـــوی آن جان فــــدا

تا سحــــر می کــــرد او شکر خدا

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 15:24  توسط طاهره شریفی نیا  | 

به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)

ای در و دیوار پهلویت شکست

ای جهانی جمله در سوگت نشست

بی تو دریا ها تلاطم می کند

نا خدا راه خودش گم می کند

بی توگل در گلستانپژمرده شد

بوی عطر  گل از آنجا برده شد

بی تو گلدان بی شقایق می شود

گفتگو ها بی حقایق می شود

بی تو ماه آسمان بی نور شد

دیدگان از اشک ماتم کور شد

بی تو قد سرو قدان خم شود

هر کجا مهر و محبت کم شود

بی تو ابر آسمان گریان شود

خون بجای آب در جریانشود

بی تو دل ها عاری از مهر و صفا

درد ما باشد همیشه بی دوا

بی تو اشک از دیدگان خون می شود

زنده ماندن در جهان چون می شود

بی تو از گفتن زبانها لال شد

سینه از غم جمله مالامال شد

بی تو مشکلهای ما افزون شود

از غمت دلهای ما پر خون شود

بی تو ای زهرا علی بی تاب شد

روز و شب در ماتمت بی خواب شد

بی تو در هر صدف شد بی بها

بی تو عمر ما همه شد بر فنا

بی تو در دنیا چگونه سر کنیم

ما چگونه رحلتت باور کنیم

بی تو ما کی عقده دل وا کنیم

پس چگونه مرقدت پیدا کنیم

بی تو کی از ما شفاعت می کند

گمراهان را کی هدایت می کند

بی تو از درگاه تو جان می دهیم

جان خود را ما به جانان می دهیم

بی تو ما از زندگانی خسته ایم

فاطمه جان ما به تو دل بسته ایم

از شعار خود که گفتی با خطاب

می نماییم هر زمان حفظ حجاب

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 14:38  توسط طاهره شریفی نیا  | 

بسیجی


بسیجی مظهر تقوا و ایمان

بسیجی پیرو دستور قرآن

بسیجی همچو دریا در خروش است

همیشه در تلاش و جنب و جوش است

بسیجی همچو خورشید است انور

همشیه گوش بر فرمان رهبر

بسیجی همچو سرو راست قامت

نشان او نشان استقامت

بسیجی یاور دین است و قرآن

بسیجی پاسدار خون یاران

بسیجی با شعارش کرده غوغا

جهاد خویش را بنموده افشا

بسیجی مظهر شوق و شجاعت

نمی ترسد بسیجی از شهادت

بسیجی پیرو خط امامش

بسیجی تا ابد جاوید نامش

بسیجی چون بهاران شاد باشد

همیشه دشمن بیداد باشد

طاهره شریفی نیا

 

 


دانش آموز عزیز و مهربان

ای که هستی مایه فخر جهان

ای که با هوش ذکاوت همچو شیر

جمله جاسوسان نمودی دستگیر

ای که با الله و اکبر گفتنت

ای که بگذشتی ز خواب و خفتنت

ای که با مشتت چو کوه آهنین

دشمنان را خوار کردی اینچنین

ای که استکبار رسوا کرده ای

با شعارت بس تو غوغا کرده ا ی

ای که هستی مرحمی بر زخم دل

ظالمان از کارشان کردی خجل

ای که نامت تا ابد جاوید شد

با سلاحت لانه ها تسخیر شد

ای مبارک باد بر تو روز تو

پس بود این روز چون نوروز تو

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 15:5  توسط طاهره شریفی نیا  | 

نوحه

زبان حال مادر علی اصغر (ع)

علی اصغرم ای رودم ای رود

نهال پرپرم ای رودم ای رود

عزیزم ای گل پژمان مادر

شدی پرپر تو در دامان مادر

بقربان گلوی پر زخونت

شوم قربان مهد سر نگونت

بهارم شد خزان آرام جانم

تو بردی طاقت و تاب و توانم

علی اصغرم ای رودم ای رود

نهال پرپرم ای رودم ای رود

بیا ای اصغر شیرین زبانم

بیا ای مهربان آرام جانم

زبی شیری گلویت گشته عطشان

به روی دست بابا داده ای جان

بیا تا عقده ی دل با تو گویم

به آب دیده حلقومت بشویم

بیا کز ماتمت مادر بمیرد

بیا قنداقه ات در بر بگیرد

تو بودی ماه تابانم لالایی

تو بودی راحت جانم لالایی

به قربان دو چشم و تار مویت

شوم قربان آن خون گلویت

علی اصغرم ای رودم ای رود

نهال پرپرم ای رودم ای رود

شاعر :طاهره شریفی نیا

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 20:10  توسط طاهره شریفی نیا  | 

نوحه حضرت علی اصغر (ع)

 

زبان حال امام حسین (ع)به حضرت علی اصغر (ع)

اصغرم لالا  اصغرم لالا

ای گل بـاغ پـرپـر بـابـا

من به قربـان مهد پرخونـت

جان فدای آن روی گلگونت

چشم من پر خون از غمت بابا

اصغرم لالا اصغرم لالا

اصغرم لالا راحت جانم

بی کس و تنها در بیابانم

روی دست من گشته ای پرپر

مادرت نالان میزند بر سر

گشته قنداقت پر زخون بابا

اصغرم لالا  اصغرم لالا

اصغرم عطشان اصغرم بی شیر

شد گلوی او آشنا با تیر

ماتمت آتش زد به جان من

می شود پر خون دیدگان من

گشته قنداقت پرزخون بابا

اصغرم لالا اصغرم لالا

خیمه میسوزد از عطش بابا

گشته قنداقت واژگون بابا

ای تو سرباز کوچک بابا

رفته ای میدان بی کس و تنها

اصغرم لالا  اصغرم لالا

اصغرم لالا  اصغرم لالا

خون ببارم از دیدگان امشب

برسرو سینه میزند زینب

بعد تو بابا بی کس و یارم

اشک خون از هر دیده میبارم

تشنه لب بودی ای گل بابا

اصغرم لالا  اصغرم لالا

شاعر : طاهره شریفی نیا

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 19:24  توسط طاهره شریفی نیا  | 

هفته بهداشت روان

 

 

هفته بهداشت روان

 

 

 

 

بــه نـام آن خداونــدی که جــان داد                 بـه انســان قدرت درک و بیان داد

 

همین هفته که بهـداشت وروانست                 که بحث کودک و پیرو جوان است

 

بیــا روح و روانــی شــاد ســازیــم                 پــریشانــی ز غــم آزاد ســازیــــم

 

بیــا تــا عـلـم و دانش پیشه سـازیم                 بــرای دردهــا انــدیشــه ســازیــم

 

هــمـه از اسـترس بـیـزار بـاشــیـم                 عــلاج درد هر بــیـمـار بــاشـیـــم

 

بـیـا بــا سعی و بــا هــوش و اراده                 شویم همچون پــزشـک خانــواده

 

بـــه آن افــسرده یـکجــا نـشـســته                 که او از زنده بودن گشته خسته

 

بــه گفتــارش همه دقــت نماییــــم                  تــمــام فکــر او مثـبـت نمــاییـــم

 

نــگــردد نــا امـیــدو زار دلســــرد                  بـــه آغــوش مـحبــت بــاز گــردد

 

 

                                                                   سروده طاهره شریفی نیا مهر 90

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 0:29  توسط طاهره شریفی نیا  | 

هفته مشاغل

بنام خدا

 بـنـام  آنکــه خورشــیــــد آفــریــــده                                              زمـیــن و مــاه و نــاهـیـد آفریده

کــنـون من می نویسم شعـر چــنــدی                                           پــــس آنــگه مینــمایم جمع بندی

بود موضوع شعـرم شغـل و پیـشـــه                                            کـه باشد شغل ها هر جا همیــشه

یکی شغـل شریفـش شهر دار اســت                                            یـکی در مدرسه آموزگار اســت

یکی در شـهــر فـرمـا نـدار بـاشــــد                                            یکـی دکتر یــکی بهیــــار باشـــد

نویـسـنـده بـود یـک شـغـل دیـــگـــر                                            نـــویسد متن ها را جـمله از بــر

یکی مـعـمــارو دیـگــر فـیـلم بــردار                                           یـکی هم سر شمار بخـــش آمــار

یکی بـاشـد مهنـدس رشـته اش بـرق                                            که کارش میکند بادیگران فــرق

یکی در مــوســیـقـی دارد مـهــارت                                            یکـی شغلش بود هر جا تجـارت

یکی دیـــگــر پـلـیـس شـهـر بــاشــد                                            یکـــی هم ناخـدای بحــــر باـشـد

یکی هـم قـاضـی اسـت وبـاعــدالـت                                            یــکی خوانده دگر درس وکـالت

خـلـبـان شغـل دیگـردرجـهـان اسـت                                            که پروازش به سوی آسمان است

یکی هــم کـارگــردانـی  فـــداکـــــار                                           یــــکی هم باطلا دارد ســروکـار

یکی بـازیـگــری مـحـبــوب بــاشـــد                                           دگــر هم فوتبالیــستی خوب باشد

یکی نـقــاش دگــرعـکـــاس بــاشـــد                                           به دریــا دیــگری غواص باشـــد

یکی   دارد  دگــــرمـلـــک فــراوان                                           کشــــاورزی کـند با آب بـــــاران 

یکی هر شعرو متنی می کـنـد نــقــد                                           یکــــــی عاقد بخواند خطبۀ عــقد

یکی بــاشـــد مــقــنـی مــیـکـنـد چـاه                                            یکــی باشد مشــــــاور توی بنگـاه

یکی مـسـئـول اطـفــاء حـریـق اسـت                                           که او در کارخود خیلی دقیق است

یکی کـارش بـود در ثـبـت احـــــوال                                           یــکی دیــــــگر بود فالگیرو رمال

یکی دارد بـــه خــانــــه دار قــــالــی                                           ببـــــــافد فرش های خوب و عالی

یکی بـقــال , یکـی خــراز و بــــزاز                                          یکــی روحانی است و نکته پرداز 

یکی کــفــاش یـکــی  قــنـاد بــاشـــد                                           یـــــکی شغــــــلش دگر آزاد باشد

یکی دیــگــرهـمـیـشـه دام داراســـت                                          یکــــی هم باغــبان بی قرار است

یکی آشـپـز یـکــی قـصـاب  بــاشـــد                                          یــکی ســـــــقا به فـــــکر آب باشد

یکی خـیـــاط و بــا الـگــو کـنـد کــار                                         یـــکی دیگر بود شـــــغلش پرستار

یکی خــوانــنــده و مــی خـوانـد آواز                                         یــــکی کارش بــود در شرکت گاز

یکی رنـگ زن یکی صیاد دام است                                          یکی نامه رسان خاص و عام است

یکی عــطــار دارد عـطـر بـسـیــــار                                         یکی نجــــــــار با تختـــــه کند کـار

یکی هــم درمـغـازه جـوشـکـاراسـت                                         یکــی راننده بر ماشین سوار اسـت 

یکی هــم مکـانـیـک بـا کــار سنگین                                         سرو کارش بود تعمـــــــــیر ماشین

یکی نــانــوا بـــود کــارش فـــراوان                                         که با آردو خمــــــــیرش میپزد نان

یکی هـــم رفــتـگر زحـمت کـشـیـده                                          که شــــغلش با دل و با جان خریده

یکی هم کار گرو خدمت گذار اسـت                                         همیشه کار هایش بی شــــمار است

که شـغـل دیـگــر آرایـشگـری اسـت                                         منــــــظم کردن موی فــــری است

یکی فــرمـانــده و هـم پـاسـداراسـت                                         بن هر رشـــــته ای آموزگار اسـت

چـراچـون او الـف,بـا را که آموخت                                              چو شـمعی پای هر پروانـه ای سوخت

تــمـام شـغـل هـا شـایـان ذکـر اسـت                                          همه با دانش و با علم و فکر اسـت  

هـزاران شغـل دیگـرهـسـت موجود                                           کنون این شــمه ای از شغل ها بود 

چــرا بـا ایــن هــمـه کـــار فــراوان                                            که باشــد توی شــــهرو توی استان

گـــروهــی در پــی کــار خــلا فــند                                            ز هر کـــــار گهر بـــاری مـــعافند

چــنـیـن افــــراد فــرجـامــی نـدارنـد                                            به زنـــــدان تا ابـــد پا می گــذارند

خـدای مـا رئـوف و مـهربان  اسـت                                           همیــــشه او به فــکر بندگان است

بـنـابـرایـــن تـــوکـــل بـــرخـدا کـن                                           به راه دیــن و حق جان را فـدا کن 

هـمه شغـلـی بجای خویش زیباسـت                                            که ایزد بر تمــامش حکم فرماست

خـــداونـدی کـه مــا را داده نـعـمت                                            ازاول شغـل ها  راکــــرده قسمت

بـنـا بــر ایـن هـمـه از یـک خـداییم                                            به آن حرفــــــه که داده آشـــــناییم

خـلاصـه مــا هـمـه تــامـی تـــوانیم                                           خدا و خلــــق را راضـــی نـمـاییـم 

ســزاوار اسـت تــــا خـدمــت نماییم                                           چـــرا که جمله در یک اجتمـاعیم

خدا وندی کـه نعـمـت هاعـطا کــرد                                            نبـــاید بنـد ه اش هرگز خطــا کرد

چــــرا کــــه  اجـــر بـا دادار بـاشـد                                            که هر جا نــــاظر هر کــار باشــد

 

شاعــر: طاهره شریفی نیا . معاون فناوری  دبیرستان محجوب شهرستان داراب  سال1389

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390ساعت 0:27  توسط طاهره شریفی نیا  | 

میلاد حضرت محمد (ص)

 

 

برجمال تو درود بیکران

روشن از انوار رویت این جهان

بر ظلال نور تو آیات حق

شد منور از وجود تو شفق

نور می بارد کنون از کهکشان

می شوند مدهوش اینک مهوشان

عالم اینک طالب وعشاق تو

دیده هامان جملگی مشتاق تو

پرتو نور تو شد گویای حق

می دهد بر جمله دلها رمق

عرصه گیتی زتو شد منتصب

شد فروزان از وجودت روز و شب

واز گلاب ناب تو هر بوستان

بوی عطرش می رود تا آسمان

مشک و عنبر از تو عطر آگین شود

چون بهاران هر کجا زرین شود

شور و شوق عندلیبان هر طرف

آهوان خوش می خرامند صف به صف

در مدینه شور و شوق دیگر است

هر سبویی پر ز آب کوثر است

جن و انس اینک به استقبال نور

هر کجا بینی به پا جشن و سرور

چونکه نوری از حقیقت زاده شد

بر مسلمانان بشارت داده شد

جبرییل آید به فرمان خدا

می نماید او محمد را صدا

یا محمد خاتم پیغمبری

نیست بعد از تو نبی دیگری

ما همه سودا گران کوی تو

همچو پروانه شتابان سوی تو

شاعر : طاهره شریفی نیا

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مهر 1390ساعت 21:34  توسط طاهره شریفی نیا  | 

مطالب جدیدتر